|  Login

Thư viện ảnh

Thư viện video

Thính xả mồi câu


Thính xả mồi câu

19
Thính câu trắm cỏ
Đã gọi là chắm cỏ thì mồi câu chủ yếu là rau hoặc các loại cỏ. 80% là rau xanh
Thành phần thính dụ chắm như sau:

[Chi tiết...]

19
Thính các loại mồi câu cá
Năm mới -Mùa xuân đã về cá bắt đầu đi ăn cũng như con người : Tháng giêng là tháng ăn chơi .Ta cùng thảo luận đôi chút về thính câu cá ....

[Chi tiết...]

19
Khám phá bí mật làm mồi câu cá của cần thủ
Nhiều người nói Câu lục là một nghệ thuật, thì phải nói làm thính câu là một phần không thể thiếu tạo nên sự nghệ thuật đó.

[Chi tiết...]

19
Tổng hợp thính Câu lục
Bài 1 : Thính Mè - Bản chất cá mè ăn nổi và lửng, ưa vị thơm, chua gắt. Cá mè khi tì phao thường nhẹ nên câu mè phải dùng phao nhỏ, giật ngay khi phao động.

[Chi tiết...]

19
Mồi câu Chép, Rô phi đơn tính, Trắm trắng, Trôi và Mè...
Mỗi loại cá, mỗi điểm câu có công thức làm mồi khác nhau. Câu cá ngoài cần câu tốt, kinh nghiệm nhìn nước để biết nơi nào có cá nhiều, cá lớn thì mồi câu cũng đóng vai trò rất quan trọng. Không chỉ có mồi ngon là đủ. Mỗi loại cá, mỗi điểm câu có công thức làm mồi khác nhau. Sau đây là một vài bí quyết chế biến mồi để “thu hút” sự chú ý của cá

[Chi tiết...]