Bạn đang ở trang:   Tin tức >Thông báo
  |  Login

Thư viện ảnh

Thư viện video

Thời tiết

Thời tiết

Loading....
Nguồn: KTTVTW

Thông báo

09
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sosod điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
HIỆP HỘI CÂU CÁ THỂ THAO VIỆT NAM
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04- 6292.3131 * Fax:04-3747.1981
Email: caucathethao@gmail.com * Website: caucathethao.vn