Bạn đang ở trang:   Tin tức >Thông báo
  |  Login

Thư viện ảnh

Thư viện video

Thời tiết

Thời tiết

Loading....
Nguồn: KTTVTW

Thông báo

21

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

- Đẩy mạnh phong trào câu cá thể thao trong nước và hội nhập với khu vực, châu lục và thế giới.

HIỆP HỘI CÂU CÁ THỂ THAO VIỆT NAM
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04- 6292.3131 * Fax:04-3747.1981
Email: caucathethao@gmail.com * Website: caucathethao.vn