Bạn đang ở trang:   Tin tức >Thông báo
  |  Login

Thư viện ảnh

Thư viện video

Thời tiết

Thời tiết

Loading....
Nguồn: KTTVTW

Thông báo

09
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý ...

[Chi tiết...]

09
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý ...

[Chi tiết...]

09
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý ...

[Chi tiết...]

09
Giải sẽ diễn ra từ ngày 11 - 12/7/2015 tại Hồ câu Hưng Lĩnh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
21
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1. Mục đích: - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện th&ac...

[Chi tiết...]

14
Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam tổ chức giải thi câu cá “Vô địch Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam năm 2014” từ ngày 17 đến 18 tháng 05 năm 2014 tại Hà Nội. Giải thi câu bao gồm 2 hệ thống giải:

[Chi tiết...]

02
Căn cứ Nghị định số 45/2010/ NĐ – CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/ NĐ – CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/ NĐ – CP;

[Chi tiết...]

02
Căn cứ Nghị định số 45/2010/ NĐ – CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/ NĐ – CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/ NĐ – CP;

[Chi tiết...]

02
Căn cứ Nghị định số 45/2010/ NĐ – CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/ NĐ – CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/ NĐ – CP.

[Chi tiết...]

20
Kính gửi: - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cơ quan TDTT các ngành Công An, Quân đội; Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo;

[Chi tiết...]

Trang 1 / 2 - Trang tiếp
HIỆP HỘI CÂU CÁ THỂ THAO VIỆT NAM
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04- 6292.3131 * Fax:04-3747.1981
Email: caucathethao@gmail.com * Website: caucathethao.vn