Bạn đang ở trang:   Tin tức
  |  Login

Thư viện ảnh

Thư viện video

Thời tiết

Loading....
Nguồn: KTTVTW

Tin tức

19

Chiều 17/5, sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Hiệp hội câu cá thể thao Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Ban chấp hành đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Hội nghị đã xem xét kết quả tổng kết và nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển phong trào câu cá sâu rộng tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của môn thể thao này trong tương lai; thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Kế hoạch công tác trong năm 2014 và các giai đoạn tiếp theo trình các cấp có thẩm quyền.

Ban Chấp hành đã thảo luận dân chủ, xem xét thận trọng và thống nhất kết luận, cho ý kiến chỉ đạo về 5 nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội câu cá thể thao Việt Nam trong giai đoạn tới, đó là: Xây dựng phong trào câu cá phát triển rộng rãi trên phạm vi toàn quốc và hội nhập quốc tế;  Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức của Hiệp hội làm cho chất lượng hoạt động của Hiệp hội ngày một nâng cao, có năng lực và quyền hạn để thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra, những yêu cầu xã hội đòi hỏi đối với Hiệp hội; Tiếp tục phát huy môn câu cá thể thao Việt Nam trở thành cầu nối các quốc gia trên thế giới; Phát triển môn câu cá thể thao Việt Nam theo hướng thể thao hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển phong trào rộng khắp cả nước; Từng bước hoàn thiện xây dựng Luật thi đấu môn cấu cá vừa phù hợp với xu thế hiện đại và vừa mang tính thể thao nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động thi đấu trong nước và nhất là dễ dàng phát triển trên phạm vi quốc tế.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội câu cá thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Viết Chức đã khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ phía lãnh đạo Vụ TDTT Quần chúng – Tổng cục TDTT; nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Chủ tịch nêu cao vai trò của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành trong việc sát sao để sớm quy chuẩn trang phục Ban tổ chức, Trọng tài, cần thủ và dụng cụ thi đấu trong các giải Vô địch quốc gia và quốc tế; Xây dựng quy trình thi nâng cấp cần thủ, HLV, Trọng tài và quy trình xét đặc cách phong cấp cần thủ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về câu cá thể thao…

Tin, ảnh: Thiện Hường

HIỆP HỘI CÂU CÁ THỂ THAO VIỆT NAM
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04- 6292.3131 * Fax:04-3747.1981
Email: caucathethao@gmail.com * Website: caucathethao.vn